WSPÓLNOTA POCIESZENIA
ul. Sobieskiego 26
22-300 Krasnystaw


NIP 564 16 93 531
Regon 040033505-00023
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 02 8200 0008 2001 0014 8816 0001

Co zrobić, aby 1% naszego podatku trafił do organizacji pożytku publicznego.

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisujemy:

nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% naszego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

WSPÓLNOTA POCIESZENIA
0000202620

kwotę, którą chcemy przekazać organizacji – nie może ona być większa niż 1% tego podatku,
który mamy do zapłacenia urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół – art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Na co wydajemy Państwa pieniądze:

  • 1. Niesienie pomocy bezdomnym i bezrobotnym
  • 2. Niesienie pomocy ludziom potrzebującym
    • ubiegający się pomoc: składają podanie i fakturę VAT wystawioną na Wspólnotę Pocieszenia
  • 3. Wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowej, wychowawczej, naukowej,
    kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków

  • 4. Wspieranie działalności świetlicy działającej przy parafii Matki Bożej Pocieszenia
  • 5. Wspierania działalności klubu wsparcia “Nadzieja”
  • 6. Wspieranie działalności Katolickiego Stowarzyszenia “Agape”

Wspólnota Pocieszenia nie zakupuje żadnych przedmiotów trwałych, lecz dofinansowuje konkretną działalność,
która przynosi pomoc potrzebującemu.

Dokładne rozliczenie jest do wglądu poniżej.

Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą działalnością.
Ks. dr Janusz Gzik
Kierownik

Więcej Informacji http://www.pozytek.ngo.pl

Informacje dodatkowe http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93581

Rozliczenia roczne:
Za rok 2016 [ plik PDF 1,5 MB ]
Za rok 2015 [ plik PDF 8,6 MB ]
Za rok 2014 [ plik PDF 1,29 MB ]
Za rok 2013 [ plik PDF 1,99 MB ]
Za rok 2012 [ plik PDF 2,6 MB ]
Za rok 2011 [ plik PDF 3,35 MB ]
Za rok 2010 [ plik PDF 1,19 MB ]
Za rok 2009 [ plik PDF 1,64 MB ]
Za rok 2008 [ plik PDF 1 MB ]
Za rok 2007 [ plik PDF 0,81 MB ]
Za rok 2006 [ plik PDF 0,93 MB ]
Za rok 2005 [ plik PDF 0,58 MB ]
Za rok 2004 [ plik PDF 0,35 MB ]

Aby otworzyć plik pdf należy użyć programu Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony www.adobe.com
Aktualizacja: 11 lipca 2014